Zienswijze Longevity Specialisten Nederland

Longevity Specialisten Nederland is opgericht om door middel van een landelijk netwerk van specialisten, kennis te verspreiden over hoe je langdurig gezond en vitaal kunt blijven. Dat doen de specialisten door hun cliënten meer bewuste, dagelijkse, verantwoorde keuzes te laten maken op het gebied van voeding, beweging, stressmanagement, ontspanning en rust.  

De term “Longevity” is een samentrekking van “long” en “vitality”. In onze visie wordt gezondheid gedefinieerd door de mate waarin ons lichaam in staat is terug in balans te komen, als deze wordt verstoord, aan de hand van de orthomoleculaire zienswijze. Onderzoek heeft aangetoond dat de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van ziektes terug te voeren zijn naar (een combinatie van) problemen in voeding, beweging, ontspanning, slaap en externe factoren.

De reguliere gezondheidszorg opereert voornamelijk symptoom onderdrukkend, met weinig aandacht voor de oorzaak en de korte en verre toekomst. Met “geneesmiddelen” waarin vaak geen werkelijke genezing plaatsvindt. 

Ons doel bij Longevity Specialisten Nederland is juist te kijken naar een duurzamer aanpak vanuit de oorzaak. Ons uitgangspunt is het sterke zelfhelend vermogen van ons lichaam. Gezond en vitaal zijn staat boven alles.

Longevity Specialisten Nederland heeft een integrale benadering in uw behandeling. Integraal wil zeggen dat wij kijken naar het geheel: uw voeding, beweging, omgang met stress (ontspanning), en slaap. De methoden die wij toepassen zijn wetenschappelijk onderbouwd, en pakken de oorzaak aan, waardoor ook het gevolg (uw klachten) kunnen verdwijnen of verlichten.

Behandelwijze

Longevity Specialisten Nederland werken allemaal middels het Leefstijl Optimalisatie Traject, waarin we structureel in 8-12
consults (eens per week) jouw klachten aanpakken en je handvatten meegeven om jouw verdere leven gezonder in te richten.
Het Traject volgt de volgende structuur:

Intake

De intake is een eerste contactmoment tussen u en de Longevity Specialist om kennis te maken en uw doel te definiëren.
Ook is het essentieel in kaart te brengen wat de oorzaken zijn van eventuele klachten. Deze komen (deels) aan het licht door middel van een in te vullen vragenlijst en een leefstijldagboek. Tijdens de intake doen we ook een B.I.A.-meting, waarin wij uw gewicht, vet- en vochtpercentage, spier- en botmassa, uw buikvet en metabolische snelheid meten.
Dan wordt bepaald of er aanvullend onderzoek nodig is om uw situatie helemaal in kaart te brengen. Dit kan zijn dat u bloedonderzoek laat doen bij uw huisarts, of dat ik eventueel medicijngebruik overleg met uw huisarts.

Wekelijks Consult

Tijdens deze meetups beginnen wij met een evaluatie van voorgaande week. Wat ging er goed afgelopen dagen? Wat ging minder? Loopt u ergens tegenaan?

Vervolgens doen we een B.I.A.-meting, geef ik informatie over de pilaren van longevity (voeding, beweging, slaap en ontspanning), behandelen we eventuele vragen en bepalen we samen uw volgende stap.

Evaluatie

We sluiten het Leefstijl Optimalisatie Traject af met een evaluatie, en inmiddels heeft u het zelfvertrouwen en de kennis om eventuele verdere stappen zelf te nemen. U krijgt handvatten mee om vast te houden aan deze mooie nieuwe leefstijl! Omdat ik heel graag wil weten hoe u dit op langere termijn ervaart, kunt u na een halfjaar nog een belletje verwachten 🙂